En hörnsten i FasterEFT är att hantera stress. Stress är en naturlig förmåga vi har som gör att vi kan klara oss i akuta livshotande situationer. Kroppen ställer om sig på hundratals sätt för att prioritera ner saker som inte behövs på kortsikt i en akut situation: mindre blod till matsmältning, mindre energi till antikroppar, mindre stöd till komplicerad analytiska funktioner i hjärna.  Stressen prioriterar upp andra saker: hjärtpuls, socker/energi i blodet, osv.

Stressen är nyttig i akuta farosituationer. Problemet uppstår när vi fastnar i långvarig stress eller känner stress reaktioner i vardagssituationer som inte är livsfarliga. FasterEFT har bra metoder för att minska dess destruktiva stress-situationer.

Skall vi vara rädda för stress?

Av det som står ovan, kan man se att vi bör vara medveten om att stress kan uppstå i situationer där dessa reaktioner inte hjälper.

Bör vi vara rädd för stress?

I följande TED Talk presenteras studier som visar hur ”rädsla för stress” kan vara farligare än stress!

Poänger hon har:

  • Att se stress som en kroppslig gåva som öka ens förmåga att ta sig an utmaningar minskar (tom tar bort) stressens negativa verkningar i vissa studier. (Och att tro att stress är farlig ökar dess farlighet!)
  • stressen ökar oxytocin som ökar vissa sociala sidor hos oss: söka kontakt, empati, söka hjälp
  • att hjälpa andra gör en mer motståndskraftig mot stressande situationer

Kom ihåg att stress är en naturgåva och vän, där den passar!  Och att det finns sätt, som FasterEFT, där du kan hantera stress när den kommer där du inte vill ha det.

En annan video om Stress och cortisol som beskriver vad cortisol är och bra för och vilka många negativa saker som lång hög stress kan leda till.