Friskrivning

Jag vill att du skall känna dig välkommen på denna hemsida. Samtidigt vill jag vara säker att du inte tror fel saker om det som står på hemsidan. Så ta några minuter att snabbt läsa det som står nedan.

OBS! När du använder denna hemsida och det som finns här måste du förstå och acceptera det som står på denna sida. Om du inte förstår något som står här kan du fråga med ”kontakt”. Om du inte accepterar det, skall du söka på andra håll.

Även om vår erfarenhet är att FasterEFT ofta gynnsamt påverkar stress, och detta i sin tur hälsotillstånd, så kan vi inte garantera att det blir så för dig eller andra. Du skall vara medveten om att du tar ansvar för hur du använder dessa metoder, vare sig det gäller dig själv eller andra. Eget ansvar för ditt tillstånd är något som hör intimt ihop med frihet och är en grundpelare i FasterEFTs ”healing attitudes” (läkande inställningar). Vi kan inte ta ansvar för hur dessa metoder används i andra hand heller.

Om du skulle uppleva starkt fysiskt obehag skall du omedelbart meddela det. Användning av dessa tekniker kan dra upp till medvetandet gamla problem som du hade glömt, men dessa tekniker skapar inte nya problem. Ibland kan inriktning på enkla fysiska besvär oförväntat dra fram till medvetandet starka svåra känslor. Detta brukar vara ett bra tecken på att man kan göra stora djupa förbättringar,  om  vi r igenom de. Men du skall inte tvinga dig att genomlida det. Vi har metoder att försiktigt närma oss saker som skapar stark oro. Det förutsätter att du berättar om du känner stark obehag, fysiskt eller känslomässigt. 

Många människor använder starkt verkande mediciner när man mår dåligt. Om man plötsligt mår bättre kan man frestas att sluta med medicineringen. Då ett plötsligt avbrott av medicinering kan ha stark, svårbedömd inverkan på en person, skall du inte ändra  medicinering utan att samråda med läkare. (Om en läkare inte vill hjälpa dig minska medicinering, kan det vara lämpligt att kolla med andra läkare.)

Jag, Jeff Forssell, är inte läkare, psykolog, dietist eller terapeut och du bör alltid rådgöra med din läkare/psykolog innan du väljer att ändra mediciner, börja eller sluta med behandling, få en diagnos och så vidare. Det finns nuförtiden många kunskaper/åsikter som du kan inhämta genom Internet och du bör kritiskt granska de sinsemellan innan du fattar dina beslut. Jag är en level 3 FasterEFT Practitioner och har erfarenhet av att dessa metoder har hjälpt mig och många andra på avgörande sätt, när andra metoder inte har. Jag vill sprida kunskap om hur man kan själv använda dessa verktyg för att ta kontroll i ditt liv.

Om du har några frågor om ovanstående, känn dig fri att fråga med kontaktformuäret. Annars, om det är helt förståeligt och acceptabelt, känn dig välkommen att kolla vad du vill här!