Peace List & Happy Journal

Erfarenhetslista & Skattkammare

På engelska kallas dessa Peace List och Happy Journal.

För att gå framåt så fort som möjligt är det bra om du gör dessa saker. Inte minst om du skall betala någon för att hjälpa dig, kan det vara bra att du gör detta så du får så mycket som möjligt för din investering i dig själv!

”Erfarenhetslista” (Peace list: Fredslista)

Skriv en lista över allt som har, eller kan ha varit, negativ för dig i ditt liv.  Börja med innan födelsen! Det kan finnas saker i din familjs situation redan innan du föddes som kan ha påverkat dig. Det kan vara saker som drabbat andra, men som har påverkat dig när du har sett det. Du kan nöja dig med korta rubriker som räcker för att DU skall veta vad det handlar om, som ”dagisfrökens blick”. Det är också bra att skriva vilken känsla som är förknippad med det.

Hur lång bör listan vara? Du bör försöka hitta åtminstone 20 saker. Vissa kan vara så duktiga på att stänga av medveten tillgång till dessa, så de inte hittar ens 20. Det är OK. När man börjar knacka och känner sig tryggare, brukar det släppas fram mera saker till medvetandet. Om man har jobbigt i skolan kanske man hittar 200 saker! Sluta skriva i så fall när det blir tråkigt.

Allt från en halv sida till 25 sidor förekommer.

Det är också jättebra om du tänker på ”vad skulle jag vilja hände i stället?”  Detta kan vara värdefull när man minskat den negativa känslan, för att användas för att omvända den till något positivt, så det minnet aldrig kommer att ge dig något negativt igen.

Det kan finnas saker som är så smärtsamma/skamliga/(…)  så du vill inte skriva upp de. Det kan vara bra att skriva upp dessa med korta fraser som bara du förstår, eller skriva i en separat lista, bara för dina ögon. Hjälparen kan fråga om du vill ändra något utan att berätta vad det är, och då har du saker som du kan använda då. Du kan också fortsätta knacka själv och ta upp, ”stifta fred med”,  dessa saker.

Punkter som hjälper dig hitta erfarenheter att ta upp

 1.  Börja vid födelsen och förre födelsen.  Problem  vid förlossningen. Vad höll på hända med dina föräldrar. Historier du hört.
 2. Hur dina syskon och övrig släkt kände inför dig och behandlade dig.
 3. Första erfarenheter. Lista vad du kommer ihåg eller historier du hört.
 4. Sexuella övergrepp. Dina första sexuella erfarenheter
 5. Känslomässig eller fysisk misshandel
 6. Skolerfareneheter, problem med lärare och klasskamrater
 7. Större flytt, byte av skola
 8. Död, skada eller förlust av tamdjurPeace Book5
 9. Romantiska förhållanden, i synnerhet första pojk-/flickvän
 10. Vägskäl i livet med föräldrar, syskon, chefer, arbetskamrater, vem som helst
 11. Skilsmässa, uppbrott i förhållanden eller vänskap
 12. Dödsfall, sorg, förlust, jobbförlust, förlust av hälsa
 13. Alla gånger du känt dig sårat
 14. All viktig sjukdom, kronisk sjukdom och andra medicinska problem
 15. Olycksfall och skador
 16. Rädsla/fobier till exempel hundfobi, gör en list av varje erfarenhet som stöder denna rädsla

Skattkammare (Happy journal: Glada anteckningar)

Vi har lärt oss att älta gamla negativa saker. Denna vana gör det lätt att må dåligt ”utan anledning”, trots att just då händer inget i nuet som är dåligt.

Det är viktigt att skaffa en ny vana: Må bra utan anledning! (”utan anledning” innebär då att trots att det kan finnas negativa saker i nuet som du dras att tänka på, kan du välja att tänka på något annat.) Första steget i att bygga upp en sådan ny vana är att medvetet samla ihop en massa saker, minnen, fotografier som gör dig glad. Robert Smith föreslår att man skaffar en riktig snygg bunden anteckningsbok där man skriver upp minnen, klistrar in bilder som kan göra dig glad. Jag har gjort en egen, inte offentlig, skattkammare men har även gjort en offentlig  glädje samling på en sida i denna webbplats

Olika punkter/avsnitt som kan ingå i din skattkammare

 1. Positiva känslomässiga erfarenheter i detalj, med känslor som när du var där
 2. Affirmationer, ord, bilder, gratulationskort, dikter, vad som helst som gör att du mår bra
 3. Mål och drömmar som formuleras som om du redan har det.
 4. Tacksamhetslista. Vad jag tycker om i mitt liv.
 5. Juveler (GEMS), citat som har en speciell mening för dig

En  spellista med Roberts YouTube videos om Happy Journal

 

Engelska versionen

Peace List & Happy Journal — A Few Hints

Peace List
—————————————
Everything you need to make peace with in your life. Every bad experience you have either experienced or witnessed. Anything you know had some negative emotional impact at the time it happened.

List just a title of each memory. (Include the emotions you felt during the experience.)

1. Start at Birth, before birth, whats going on with parents, the stories you were told.
2. How siblings & family members felt about you, how they treated you
3. First experiences, list what you can remember or the stories you were told.
4. Any sexual abuse, your first sexual experience
5. Emotional or physical abuse or traumas
6. School experiences, issues with teachers, classmates, etc.
7. Major moves, changing schools
8. Deaths of pets, pet injuries, losses
9. Any romantic relationships, especially first boyfriend/girlfriend
10. Pivotal points in life with parents, siblings, bosses, co-workers, whoever
11. Divorce, relationship breakups, broken friendships
12. Deaths, grief & loss, loss of job, loss of health
13. All hurts, anything you felt bad about when it happened
14. All major medical illness, chronic illness, other medical problems
15. Accidents & injuries
16. Fears/phobias, i.e. Fear of dogs, list each experience to support the fear

Happy Journal
—————————————
Only good stuff. A bound journal with a cover you like and you feel good when you see it.

1. Positive emotional experiences in detail, with feelings as if you are there
2. Affirmations, words, pictures, cards, poems, anything that feels good
3. Goals & dreams phrased as if you already have it.
4. Gratitude list, what I like about my life
5. GEMS, quotes that have special meaning to you.