Begrepp

TFT: Thought Field Therapy

Dr. Roger Callahan var psykologen som först märkte, utan den avsikten, att beröring av vissa akupunkturpunkter kunde omedelbart bota långvarig fobi. Det visade sig också väldigt användbar för andra psykologiska tillstånd. Det visade sig också att fysiska åkommor också påverkades påtagligt när stressnivåer minskade. Hans metod hade en hel serie olika protokoll för olika tillstånd och använde ”muskel testning” som ett sätt att välja protokoll. Han införde begreppen ”psykologisk reversering” och ”apex effekt”.

EFT: Emotional Freedom Technique

Gary Craig lärde sig TFT hos Callahan. Han tyckte att det vore enklare att köra igenom alla punkterna än muskel testa och sedan välja från ett svåröverskådligt urval tekniker. Han provade och tyckte att resultaten blev minst lika bra och det var så enkelt att lära ut. Han skapade emofree.com där man kunde få gratis 87-sidig manual och informativa fall studier.

NLP: Neuro Lingvistik Programmering

De grundläggande delarna av NLP skapades av Richard Bandler och lingvistikprofessorn John Grinder

Enligt Wikipedia är grundpelarna:

  • Utfall – Veta vad du vill? De flesta människor vet vad de inte vill ha i stället för vad de vill ha. Frågan måste besvaras positivt. Exempelvis ”Jag vill vara smal” i stället för ”Jag vill inte vara tjock”
  • Sensorisk Awareness – Vet du vad du får?
    Att lägga märke till hur och vad du tänker och känner gör att du kan ändra din inre erfarenhet till att göra den mer användbar för dig. Detta kommer att påverka ditt kroppsspråk och din röst.
    Även genom att uppmärksamma andras kroppsspråk och tonläge ger det dig mycket mer information om vad de tänker och känner.
  • Flexibilitet – Är du villig att göra något annorlunda? Vi tenderar att återgå till gamla mönster och beteenden. Att utveckla sin flexibilitet är det bästa sättet att förändra våra liv och bli mer effektiva.
  • Agera – Vad tänker du göra och när? Agera nu! Om det du gör inte fungerar, gör något annat

FasterEFT : Faster Emotionally Focused Transformations

Robert S. Smith läste NLP och sedan hörde om EFT och provade och det fungerade. Han studerade EFT hos Gary Craig och efter några års användning hade blandat in delar av NLP och förenklat ytterligare EFTs metoder. Han har strukit psykologisk reversering och har en annan förklaringsmodell än EFT. I stället för att tala om störningar i energisystemet, pratar RS mycket om våra (inlärda och men påverkbara) föreställningar och deras koppling till kroppsliga reaktioner (=känslor). Se mer under Stress nedan.

Robert har döpt sin metod till FasterEFT

Apex effekt

Alla dessa metoder kan fungera på ett sådant snabbt och djupt sätt att de kan leda till att patienten tycker att den inte hade något problem med det problemet som han/hon kom med en kort stund innan. Eller att de säger att t ex den terapi som de gått i 20 år har äntligen fungerat (just den dagen de provade EFT eller dylikt).

Detta är förstås väldigt frustrerande för FasterEFT terapeuten. Det kan indirekt vara problem för patienten, då den inte har förstått hur förvånansvärt starkt denna enkla metod är. Så patienten kanske inte provar metoden på andra problem han/hon har.

Det är väldigt viktigt att skriva upp något om problemet, hur starkt obehag som fanns, hur man kan prova om problemet är kvar, innan behandlingen. Det kan leda till: ”Åh. Nu kan jag inte fatta att jag tyckte det var så jobbigt nyss!”

Apex betyder högsta punkten. När man kommit över högsta punkten blir det lättare. Dr. Callahan var den som gav namnet till detta fenomen.

Muscle testing

En persons styrka påverkas av hur ”kongruent” han känner sig. Dvs att tankar, känslor, vad han säger är i samklang.

Be någon att hålla armen rakt ut och försöka hålla det så, även när du försöker dra ner den.
Be de att säga ”Jag är född på Jorden.” Försök tryck ner deras arm.
Be de att säga ”Jag är född på Saturnus.” Försök tryck ner deras arm. För de som INTE är födda på Saturnus 😆 ,brukar det vara märkbart lättare att trycka ner deras arm.

Det kan användas sedan för att kolla mer komplicerade frågor, som: ”Jag vill verkligen sluta röka.”

PPP:  Pick, poke, provoke

”Peta, (palpera, parodiera, paradoxera, patetiskera, peppra, penetrera, percipiera , peforera) och provocera” är en metod där man försöker verkligen få fram en negativ respons på något som har stört en förut. Detta brukar användas när man har fått ner ursprungliga negativa reaktionen till (nära) noll.

Stress

Inom FasterEFT beskriver vi det som ”kroppens reaktion på våra föreställningar”. Det är starkt förknippad med ”fly eller fäkta” responsen som kroppen får när vi känner oss hotade. Hjärtat går fortare, blodat omfördelas bort från matsmältning och från fortplantning och till musklerna, levern tömmer ut energi (glukos och fetter) i blodet och tusen andra ändringar.

Detta känns obehagligt och det sliter på kroppen. Om det hjälper oss överleva en akut allvarlig fara så är det ett litet pris. Men om det fortsätter under längre tid brukar det vara till nackdel.

Stress lär ligger som en del av anledningen till cirka 85% av alla läkarbesök. Stressminskningar gör att smärta minskar, kroppens motståndskraft ökar, man mår bättre, känner sig friare.

En National Geographic dokumentär om stress (56 min lång) nämner exemplet magsår, (t=22 min). Magsår var första sjukdom man accepterade att stress var orsaken. Men sedan hittade man ett bakterie som ”orsakade” magsår och började ordinera antibiotika. Några år senare visade det sig att ca 2/3 av alla människor har dessa bakterier, men det flesta får inte magsår. Däremot om personen är stressade, så försvagas vår naturliga immunsystem, och kan dessa bakterier orsaka skador. Så vad är verkliga orsaken till magsår?!

Men var inte RÄDD för stress!, lär dig kontrollera den!

SUDS

Subjective Units of DistressUtökad SUDS skala Scale = skala för att ange upplevd obehag där 0 = inget obehag  och 10 = jätte obehaglig
Man brukar ”testa” förre och efter behandling för att kunna se om det verkar.

Bilden bredvid kan ge en viss ”känsla” för vad det handlar om.

Det finns även andra varianter som SUE (Subjective Units of Experience) som går from -10 (=svår smärta) till 0 =ingen smärta till +10 = extrem glädje.
Det finns en lista som försöker bena ut hur man skulle kunna skilja olika nivåer.  (Inte helt nödvändigt, men kan vara ett stöd när någon har svårt att ”sätta siffra på det”.)

Flip

Att ”flippa” är att ta en negativ känslotillstånd, oftast knuten till ett minne, och bryta de negativa bindningar och knyta i stället till positiva saker så det blir ”omvänd” till en positiv känslotillstånd.

TOTE,   TOTOT..OTE ,  TOTEMS

Test-Operate-Test-Exit är en handlingssätt som innebär du först testar hur starkt problemet är. Sedan ”operate” handla (oftast genom knackning, men ibland andra tekniker som bild-byten). Sedan testar man igen hur starkt det är. Är det borta? Då kan man lämna, ”exit”, behandlingen. Om det inte är borta så upprepar man OT delen igen, handla igen och testa igen, tills det är noll och sedan lämnar man, Exit =E.

För att få verkligt bestående resultat bör man också ha MS på slutet:
M=Make it come back  (försök få det att komma tillbaka! Tänka dig in i händelser som skulle kunna komma som skulle utlösa problemet igen.)
S=Switch or flip it (Omvandla det negativa minnet till en positiv minnet. Många, inklusive jag, kan känna ”Bör man verkligen gå in och ändra sina minnen?” Kom ihåg att dina negativa minnen var inte heller 100% korrekta och oftast var överdrivet negativa, inte minst genom att koncentrera på de negativa detaljerna.)

Tapping, svenska: knackning, pickning?

Att ”slå” lätt, ungefär som när man skriver på ett tangentbord, med 2-3 fingertoppar på akupunkturpunkter, främst där meridianerna kommer nära ytan. (Man kan även göra det mera diskret genom att massera, eller stryka, eller t.o.m. mentalt, alltså att man tänker att man knackar och föreställer sig hur det skulle kännas, även i fingertopparna.) Vad man skall kalla det på svenska? Jag har hört båda ”knacka” och ”picka”. Knacka är vanligare, men kan låta lite hårt. Picka kan låta lite för fågelaktigt. Vad tycker du? Jag tänker säga ”knacka” tills vidare.

No Content Process Hjälpa utan att veta innehållet

En fantastisk möjlighet med FEFT är denna möjlighet: Klienten kan ta upp ett svårt besvärligt problem och få hjälp utan att säga vad det handlar om! De flesta har saker som man vill ogärna prata om, som man kanske aldrig har pratat med någon om.  Det är inget hinder! (Att ha en ”peace list” erfarenhetslista kan ge handledaren en massa uppslag och framförallt mönster att jobba med, men det går att få resultat ändå.)

Klienten kan beskriva bara hur starkt det känns, dess 0 till 10  SUDS värde. Uppmanas att förstärka det om möjligt och  sedan kör man Super Quick Tap som innehåller en del ord som berör de flesta smärtsamma upplevelser som vi människor brukar bära på. Sedan kollar man hur det har ändrats, minskad styrka eller ändrad karaktär. Och kör fler rundor. I de flesta fall upplever klienten en betydande minskning, trots att hjälparen inte vet vad det handlade om.

Robert Smith brukar ofta inleda första (2h) sessionen med en ny klient med att erbjuda att ta upp något som personen inte vill berätta om.  Klienten kan märka att FEFT även fungerar då!

Runner

En som söker hjälp som hela tiden hoppar vidare till nya aspekter innan man hinner göra något med första. Det är viktigt att avbryta en sådan tendens.

2013-05-17 Denna YouTube klipp verkar ha försvunnit. Hoppas hitta den igen.  Denna del av en engelska stå-upp video kan ge en känsla av hur det kan vara 🙂 

http://youtu.be/6x5PuGb9Pqs?t=6m58s

Trigger (Avtryckare)

Något du uppfattar (eventuellt inte på medveten nivå) som sätter igång en respons i oss (båda kroppen och tankar/känslor). Vad som är en trigger för dig beror på dina erfarenheter så det är inte en trigger för en annan person. Det kan vara ett ansiktsuttryck, ljud, lukt, sång, smak, färg osv. Begreppet används en hel del inom NLP, hypnos.