Attraktionslagen

Även om idéen har funnits länge, så blev det mycket spridd i samband med filmen 2006 ”The Secret”. Om man söker ”law of attraction” på google så får man nästan 14 miljoner träffar.  ”Attraktionslagen”, då på svenska,  får cirka 60 000. Däremot hittar man inte ”attraktionslagen” på svenska Wikipedia, däremot ”law of attraction” (förkortas ibland LoA) på engelska varianten. Wikipedia tycker att attraktionslagen, med undantag för placebo/nocebo effekten ”saknar vetenskapligt stöd. ”

Att ens tänkande påverkar ditt eget inre är klart. Placeboeffekten är paradexemplet, som även Wikipedia tror på. Placebo effekten: Om du tror på en behandling så minskas din fly_eller_ fäkta, stress, reaktion och då släpps hämningen av ditt immunförsvar. Då har du lättare att tillfriskna. Nocebo: Om du tror att du inte hjälps eller kommer att få dåliga biverkningar skapas rädsla och stressen hämmar en massa kroppsfunktioner som gör att du mår sämre och löper större risk att bli sjukare.

När det gäller att förklara LoA i andra sammanhang kan det vara svårare att förklara. Det förekommer förklaringar som: ”universum lyssnar på dina förväntningar”,  ”lika energi attraherar lika energi”. Även om jag inte kan motbevisa de, så känns de inte som något för mig. Ändå upplever jag att attraktionslagen ändå verkar fungera i någon mån, även utanför placebo varianten. Hur skall man förklara LoA med saker som är kända i vår kunskap om människan?

Vad händer när vi lär(t) oss något?

I FasterEFT träning så lärde vi oss en massa om hur vi lär oss saker och hur de då hamnar sedan i undermedvetna bearbetningen. En viktig beståndsdel i vår hjärna är retikulära aktiverings systemet RASReticular Activating System (RAS, retikulära aktiveringssystemet). Man räknar med att 100 miljoner sinnesimpulser skickas mot hjärnan ifrån andra organ varje sekund. Om allt skulle komma fram till medvetande, skulle man vara ständigt överväldigad av den floden! RAS finns där inkommande signaler på väg upp från ryggraden (och andra håll) möter botten av själva hjärnan. RAS har som uppgift att lyfta fram de saker vi är intresserad av att komma till medvetandet och resten sorteras ut direkt till automatisk bearbetning i det undermedvetna.

RAS är väldigt stark på att filtrera bort ovidkommande intryck. Kolla detta (tar bart lite över 1 min):

Räkna hur många gånger som basketbollen kastas mellan de vita spelarna!

Som du nu sett:  Man kan missa väldigt uppenbara saker, på grund av att man har inriktat sig på något annat.

Hur skulle detta kunna förklara LoA (attraktionslagen)?

Negativ exempel: spidelfobi

En person med spindelfobi finner spindlar (och spindelliknande saker!) jämt överallt!
Attraherar hen de?
Förekomsten av spindlar är viktig för hen!
RAS sorterar inkommande intryck och lyfter fram signaler som kan vara spindlar! Det har hänt att en person med oerhörd rädsla innan FasterEFT behandling, en halvtimme senare har kunna ha en stor hårig fågelspindel på armen. När personen har kommit hem har hon haft svårt att hitta en spindel!

En som inte bryr sig om spindlar sorterar fram något av de andra 99 miljoner intryck/sek!

Positiv exempel: Fundera på att ….

När man tänker göra något, t ex när jag skulle köpa en bil och funderade på en begagnad Renault. Jag kunde möjligen känna igen deras logo innan. Men när jag aktivt tänkte på de så började jag se de överallt och märka skillnader mellan olika modeller osv. Eller om man blir gravid eller funderar på det, så ser man dessa svällande magar överallt.

Positiv vision: Jag kommer att lyckas

En med tron ”jag kommer att lyckas” finner tillfällen jämt, överallt! Jag kan kontakta den. Jag kan prova det. Någon annan misslyckades, jag kan lära mig något av det.
Attraherar hen de tillfällena? Även om hen inte ”drar” de från utom synhåll, men personen lättare blir medveten om de som finns inom synhåll. Möjligen kan en glad uppsyn utgöra en viss attraktion i situationen.
Förekomsten av möjligheter är viktig för den! RAS sorterar inkommande intryck och lyfter fram signaler som kan vara möjligheter!

En som inte tror sig kunna lyckas sorterar fram något av de andra 99 miljoner intryck/sek och prioriterar de som  innehåller svårigheter!

Vi har olika personligheter!

Somliga är optimister och andra pessimister! Attraktionslagen hjälper inte om inte man kan påverka det! Eller?

Våra upplevelser (kanske i viss mån vår genetik) kan göra att vår föreställningsvärld blir positiv/optimistisk eller negativ/pessimistisk. Men våra föreställningar (inte ens våra gener!) är huggna i sten!

Du kan ändra din personlighet!

T. Ex. Dr Mosley på BBC hade en dokumentär som visades på svensk TV feb 2014 om det. Han besökte forskare som kunde mäta hans grad av optimism/pessimism och han var klart pessimistisk.  Sedan gjorde han två saker cirka 10 min var dag under 4-6 veckor. Dels skulle ha titta på bilder och hitta ett glatt ansikte bland 15 sura och dels meditera. Vid förnyad mätning var han klart mera optimistisk.

Hur skall det gå till?

Först – Veta att det ÄR möjligt och öppna dig för att det är möjligt för dig!

För att förvänta dig framgång måste du även upplev den framgång, lycka, som du redan har!

Om du skapar visioner om vad du vill och formulerar affirmationer omkring de, så kan det vara bra, MEN om du säger/tänker ”Jag kommer att fördubbla min inkomst i år” och sedan hör en annan röst som säger ”vem är det jag försöker lura?” Den sista frågan är nog den starkaste affirmationen! Och den är negativ och programmerar din RAS att se svårigheterna.

Robert G. Smith pratar i flera video om ”the secret of the secret that’s not in The Secret”. Och det är just hur gör man med dessa negativ program som ”drar in” det man INTE vill ha i stället?

Det är här som FasterEFTs tekniker och insikter om hur vi skapar våra problem kan hjälpa till. När man har akuta negativa känslor kan knackningen var ett kraftfullt sätt att bryta den onda cirkeln mellan våra föreställningar och kroppens reaktioner som ger styrka och bekräftelse till dessa föreställningar. Sedan inrikta uppmärksamheten på att det gamla är redan förbi och kan släppas för att ge plats för det positiva nya.  En del av vår modell är att ge personer uppdrag att hitta goda minnen eller bilder som hen kan tänka på för att känna att livet är gott. Man kan även göra om de gamla minnen så de får kärlek och förlåtelse som vaknar när man råkar tänka bakåt. Ju mera man släpper akuta negativ känslor/förväntningar, och ju mer man bygger upp sin ”happy journal”, skattkistan av minnen/bilder som gör dig glad, desto mera kommer du att kunna dels uppskatta där du är nu OCH kunna vara öppen för förbättringar.

 Några Robert Smith video om attaktionslagen


319 Affirmationer och attraktionslagen [8:27]


37 Hur man förstör ett bra minne, Attraktionslagen [10:18]

Det finns rätt många video med någon anknytning till LoA  på FasterEFT YouTube kanalen. Sökning om LoA på FasterEFT YoutTube video kanal (f.d. HealingMagic)