Förändringens konst

på engelska: The ART of change

Robert G. Smith Ingångsfrågorna ger en kraftfull kombination. Förändringens konst kommer att lösa gåtan vi inte förstår. Ställa frågorna och svar dyker upp framför våra ögon. Vi kan ställa dessa frågor för att verkligen förstå uppbyggnaden av våra klienters  problem och vad de vill slippa uppleva.

”Varför är du här idag?”
”Hur vet du att du har denna problem?
Vad händer INOM dig?
Vad händer som gör att detta problem uppträder?
NÄR har du detta problem?
Vad är dina favorittillfällen att få detta problem?
Vad händer när du får problemet?
Finns det bra anledningar att du har problemet?
Känner du någon annan som har problemet? Ge mig exempel!
Varför är det viktigt för dig att inte ha problemet?
Bevisa för mig att du inte vill ha problemet!
Hur skulle ditt liv vara om problemet var borta?
Hur mycket värre skulle det kunna bli?
Ge mig det värsta det skulle kunna bli! Tänk dig att när denna omgång är över, kommer det att bli 100% värre, hur dåligt kan det bli?
Om detta problem vore en person, VEM skulle det vara?
Vilka fördelar finns när man har detta problem?
”Varför är detta ett problem?” Fortsätta att fråga dig själv detta, då varje svar ger dig en fördjupad sanning.
Vad är värsta delen?  ___________
Hur mycket mera ____(smärtsam, generande, ..) kan det bli? Hur vet du det?
Hur vet du att det skulle kunna vara ____ (smärtsam, …) ?
Vad är det värsta av det värsta? Och du vet vad det är eller hur?
Vad är fördelarna med att ha _________ (smärta, … )?
Hur kommer ditt liv att ändras nu? Du har inte längre ______ , vad innebär det för dig?
Nu är det borta. Vilka biverkningar blir det av det?

När vi börjar omvandla dessa problem så är det inte problemen direkt som vi arbetar med; i stället är det våra erfarenheter (hur de hålls inombords)  snarare än själva problemet.