Få hjälp utan att säga vad det handlar om!

Ett alternativ till många år i Freuds soffa?

En fantastisk möjlighet med denna metod är denna möjlighet: Du kan ta upp ett svårt besvärligt problem eller känsla och få hjälp utan att säga vad det handlar om! De flesta har saker som man vill ogärna prata om, som man kanske aldrig har pratat med någon om, man kanske inte vet HUR man skulle berätta om det.

Denna metod kallas ibland ”No Content” (utan innehåll) metoden.

Hur kan man komma framåt om handledaren inte vet var man är?

Om handledaren har en förteckning över dina negativa upplevelser i livet, en så kallad ”peace list” så ger det handledaren en massa uppslag och, framförallt, mönster att jobba med. Men det är egentligen ditt eget undermedvetna som gör stor parten av jobbet och ditt eget undermedvetna kan jobba med saker som handledaren inte vet ett dugg om! Handledarens uppgift här blir att  dels använda knackning, andning och positiva minnen för att minska styrkan hos de dåliga känslor och samtidigt hjälpa ditt eget undermedvetna att hitta nya perspektiv som befriar dig från låsta känslor och beteenden.

Är det inte alltid bättre att berätta bakgrunden?

Ibland kan berättandet om historia till och med vara ett sätt att stanna kvar i skiten. ”Jag har den här historien, så jag kommer aldrig att kunna gå vidare.” Ju mer man upprepar något, desto mer känns det som sann. Så berättandet kan bli ett sätt att undvika att börja ändra.  I de fallen, även i vanliga sessioner, då klienten ”berättar för mycket”, är det viktigt att  handledaren avbryter klienten i så fall. Vill du bryta rundgång i huvudet utan att behöva prata om det, boka en handledning nu!

Hur går en session till när klienten inte berättar om problemet??

1.  Du bokar tid och betalar för en 2 h session.  Samtidigt med det har du intygat att du vet att handledaren inte är läkare/psykolog och att du inte skall avbryta pågående medicinsk behandling utan att rådgöra med legitimerade vårdpersonal. Även om du skulle känna att du mår så bra att ”du inte längre behöver behandlingen”, kan ett plötsligt avbrott ha starka negativa effekter.

2. Du ger problemet ett namn som för dig betyder nåt, och något känns om man säger det. Till exempel, om något jobbigt hände när du var sju, kan du säga bara ”7 år” eller om det gällde när någon dog, kanske ”begravningen” eller någons namn, om du är rädd för något som kan hända (även om det brukar hänga ihop med något som har hänt) kanske ”bli avslöjad”.

3. Du ger 3 positiva minnen. Förslagsvis:

Något som du alltid skrattar åt när du tänker på det      och
Någon gång du kände  dig älskad/lyckad/skyddad      och
En naturtyp som du gillar och kan känna, höra, se, lukta detaljer i

För de positiva minnen behöver du inte heller ge detaljer, men som för ”problemet” gärna ett kort namn och vilka känslor du får när du tänker på det. Du kan även ge detaljer som kan förstärka de positiva känslorna.

Skulle det vara svårt att hitta 3 positiva saker, kan det vara så att du kommer att behöva längre tid för att nå framgångar. I vilket fall är det bra om du verkligen försöker bygga upp vanan att komma ihåg bra saker, även småsaker, och tänka på de då och då, gärna skriva upp de eller sätta upp bilder som påminner om de. Det är alltför ofta vi tänker om och om på dåliga saker, så vi missar det som är bra. Och då mår man därefter. Det är mycket som vi inte kontrollerar i livet, men vi har en viss kontroll över vår uppmärksamhet.

4. Du beskriver bara hur starkt ”problem namnet” känns, där 0 = inget obehag och 10 = outhärdligt, s.k.  SUDS värde. Du beskriver hur du känner det, var i kroppen (hjärta, mage, hals …), typ av känsla (slår fort, vasst, kallt ….).
Om det inte redan känns överväldigande, uppmanas du att förstärka det, om möjligt.
Om det redan känns överväldigande  hjälper jag dig att få distans till det , förankra dig i att du är här,  nu, till exempel  och tänka på problemet som är, faktiskt, långt borta i tid och rum (utom i ditt tänkande!).
Sedan kör vi en runda med ”knackning” där jag visar dig var och när du berör ett fåtal olika akupunkturpunkter, och ger dig några ord att säga,  en del ord som berör de flesta smärtsamma upplevelser som vi människor brukar bära på. Sedan kollar man hur det har ändrats: minskad styrka eller ändrad karaktär. Och kör flera rundor. En typisk ”runda”, från att man börjar knacka tills man känner efter igen hur starkt det känns, kan vara 2 minuter. Ibland kan det vara så kort som 30 sekunder och ibland 5 minuter eller mera. I de flesta fall upplever klienten en betydande minskning, trots att hjälparen inte vet vad det handlade om. Det kan ofta gå fort, en timme, att känna en betydande positiv ändring i känslorna omkring ett minne.

5. Du bestämmer om du vill fortsätta andra timmen. Det kan ofta vara bra att fortsätta med samma problem även om obehaget har gått ner till 0, just nu. Minnen är inte huggna i sten, ”sanna”. Minnen lär, enligt vetenskapliga studier,  ändras lite varje gång man minns de och ofta kan de vara ”sanningar” som redan från början tolkades genom en femårings ögon (reference, erfarenhets ram). Om du med dina vuxna ”ögon”, erfarenheter, tillåter dig att skriva om dessa minnen (på ett bättre sätt än varje gång du slagit dig själv med de!) så har du större förutsättningar att inte ”problemet” skall ”komma tillbaka” som ”problem”. Minnet kanske kommer som en påminnelse om hur du klarade dig då och ändå kunde gå vidare nu = dubble vinn!

6. Du fortsätter att knacka på egenhand om, när du kommer tillbaka till din vanliga situation, detta problem, eller andra problem skulle störa igen.  Om du inte använde hela betalda tiden, så reglerar vi betalning.

Vad kan resultatet bli?

Mycket vanligt är att efter ”no content” handledningen, det som kändes svårt att prata om, plötsligt känns helt känslomässigt oladdat och kan bli lätt att prata om. (Men fortfarande behöver du inte berätta.)

Men man lossar gamla låsta känslor kan det få många följder, båda känslomässiga och fysiska. Här är ett fall av ”no content” handledning som, trots att det inte ”handlade om det”, ledde till att hon inte längre behövde glasögonen som hon haft sedan hon var 8 år. Så även synen kan påverkas. https://youtu.be/s1JWDPNlVa4

Du har INGA hemliga störande tankar?

Grattis i så fall till en ovanlig barndom eller en lyckad uppföljning som löst gammalt bråte!

I annat fall:

Boka en handledning nu!  Om inte du redan bokat genom en speciell kampanj formulär och fått bekräftelse.