Bra inlärning

I boken ”The User’s Manual for the Brain” sidor 350-351 är det ett avsnitt om olika strategier för inlärning.

De som har en lyckad strategi för att lära sig har ett antal gemensamma egenskaper:

1. Personen har positiva känslor angående att lära sig

Till exempel: spänning, förväntan, villighet, osv. Dessa kan komma ifrån att skapa inre bilder (att se sig själv lära sig saker, utvecklas, osv ) eller att höra en inre dialog (”Det här blir spännande. Jag kan lära mig detta. Jag vill lära mig detta.”) En god strategi innehåller något som motiverar dig.

2. Personen undviker att känna sig överväldigad genom att dela upp målet i olika mindre delmål. (”chunking down”). Ett sätt är att ha/höra en inre dialog som säger ”Hur kan jag dela upp detta i bitar som jag orkar med?” eller att ”se” en serie inre bilder av mindre delar av målet.

Dessutom, en med lyckad inlärning förstår att förvirring (confusion) brukar vara en del av inlärning. ”Att ”inte veta” innebär att man inte har helt sorterat materialet. En som är duktig på att lära sig väntar sig att känna förvirring ibland.

Däremot, olikt en som har svårt att lära sig och som fastnar i förvirringen, en som har bra inlärning bara ställer det som skapar förvirring på sidan ett tag och förbereder sig för nästa ”bit” (chunk) av materialet. En som har svårt att lära ”mår dåligt” över det han ännu inte förstår. En ”good learner” känner en utmaning eller fascination eller spänning inför det som de kommer att lära sig.

3. En bra inlärningsstrategi har en bra återkopplingssystem för att göra rättelser. Beroende på uppgiften kan det vara till exempel att ljudmässigt höra att det blir rätt för en musik studerarnde, att se basketbollen ramla genom korgen,