Frid, positiva resurser

I slutet av en knackningsrunda andas man ut och säger ”Frid” eller något annat ord som man förknippar med ett positivt minne, bild, tillstånd. Det är viktigt att träna upp förmågan att välja att gå till positiva bilder som kan lyfta en. Det är därför det är rekommenderas att skriva en ”Happy Journal” där man samlar olika saker som gör dig glad och hoppfull, som påminner dig om saker du lyckats med osv.

Ibland kan en person ha väldigt svårt att hitta något som känns 100% positiv. Även detta vanligaste ”ankar-” ordet, ”Frid” (Peace) skulle kunna kännas för någon som uppblandat med något negativt, t. ex. ”tråkigt”. Så det är viktigt att hitta något som känns helt positivt.

I videon nedan arbetar Mandy, autraliensisk FasterEFT/NLPare, med en person som har problemet (att inte kunna hitta egna helt positiva minnen):

Till slut skall klienten välja någon annan, ev. även någon från en film eller dylikt, som kan vara helt glad och hon väljer sin dotter. Klienten skall då försöka leva sig in i den personen när den mår bra.

Luras förslag för 3 positiva saker:

  1. ett minne där du kände dig trygg, älskad
  2. något minne där du alltid vill skratta
  3. var i natur tycker du om att vara (Strand, skog, berg, öken, park, bredvid ett akvarium …)