Lupus

Lupus enligt Wikipedia ” SLE anses idag som obotlig, men högst behandlingsbar. Tidigare levde man endast ett fåtal år men med dagens effektiva metoder kan man enligt forskningen ha ett långt livsspann. I början av ett skov då sjukdomen är mest aktiv så kan man behandla med stora doser av kortison som man så småningom trappar ned till så småningom en underhålls dos som bör vara ganska liten.”

Om du har eller känner någon som har Lupus kan detta fall vara intressant. Hon hade Lupus (och migrän mm) under många år med stark medicinering och dålig prognos. Nu har hennes liv i samband med tillämpning av FasterEFT helt vänt. Hennes läkare blev chockade när hennes tester plötsligt inte längre visade alla bevis på Lupus som fanns förut.

Det finns tyvärr inga undertexter till denna. Om ni skulle vara intresserad, så kanske jag kan försöka ordna.

Video nedan handlar, delvis, om samma kvinna.

Hopp är viktigt!