Helande attityder

Riktlinjer för förändring, Robert G. Smiths Training Course I, 2007

Nu har jag översatt alla 66 punkter.  De ursprungliga punkterna (på engelska) kan du läsa härFetstil följer originalet, alltså det som var fetstil i originalet återges i fetstil här i svenska översättningen. [Mina tolkningar anges i såna fyrkants-parenteser] Ingen infödd svensk har granskat de, så synpunkter tas emot tacksamt. Sedan kan innehållet ibland verka konstigt när man först stöter på de.  Så fråga gärna om du skulle vilja veta vad han menar (i alla fall, som jag tolkar det).

Helande attityder

  1. Vi motiveras av våra inre reaktioner, som drivs av smärta eller njutning.
  2. Allt vi gör motiveras av våra känslor.
  3. Undvikande av smärta är den största och mest kraftfulla styrning i vårt liv.
  4. Rädslor, ilska, stress, känslomässiga trauma, skuld, sorg, avvisning, övergivenhet och så mycket mer känner man fysiskt = STRESS REAKTION = SMÄRTA
  5. Dina rädslor styr ditt beteende. Rädsla kan bli din herre [Rädsla-»Smärta]
  6. Våra kroppar är speglar av våra känslomässiga upplevelser, föreställningar, rädslor och attityder.
  7. Att se kroppen som något annat än ett medel för kommunikation är att begränsa din förståelse för hur sinnet fungerar och att skada dig själv.  [meningen här är lite knepig även på engelska, men jag tolkar det som ”Det är viktigt, om du vill må bra, att förstå att kroppen kan ge dig meddelande om dina känslor, och det gör det möjligt att fixa de.”]
  8. Vår kropp säger sanningen även när medvetandet är omedveten om sanningen. [Jeff: Jag tänker att det finns många ”sanningar” inte minst när det kommer in känslor, och de kan vara motsägelsefulla. Men kroppens reaktioner kan ge oss kontakt med ”sanningar” som vårt medvetna tänkande inte ser]
  9. Energi / handling följer tanken.
  10. Vad du fokuserar på, får du.
  11. Kartan är inte territoriet. Menyn är inte måltiden. Vårt minne är inte det verkliga världen. Den är inspelad information från en ofullständig tanke på vilka vi är och hur vi agerar. Från dessa erfarenheter skapar vi en vy eller förståelse av världen. Det är vår egen inlärda uppfattning.
  12. Allt vi säger och gör är en representation av vår karta (världsbild). Vi verkar inte direkt på världen, utan genom vår uppfattning av den.
  13. Våra inre världar utlöses av ljud, ord och bilder, som drar upp de tidigare erfarenheter / känslor till nuet. Allt du har är just nu.
  14. Vad du än tror på med känsla blir din verklighet.
  15. Vad du tror är sant, eller inte vara sant, kraftfullt formar din uppfattning av den yttre världen.
  16. Du drar in i ditt liv de människor och omständigheter som är i harmoni med dina mest dominerande tankar, åsikter och rädslor.
  17. Du behöver inte nödvändigtvis tro på vad du ser, utan du ser det du redan tror. Tron skapar verkligheten. ”Som en människa tänker i sitt hjärta, så är han.
  18. Vi utvecklar blinda fläckar, om vi tror att det inte finns några andra sätt att göra saker. Vår övertygelse verkar som om det vore en skärm eller ett filter. Det fina med tro är, ”de är påverkbara.”
  19. Din hjärna fungerar av sig självt, eller så kan du ta kontroll över det eftersom det är ditt.
  20. Du är vad du upplever och hur du uppfattar och underhåller den erfarenheten.
  21. Din lycka kommer från den nivå av kontroll du har internt.
  22. Vi har en intern representativsystem (se, känna, höra, lukta och smaka) som används för att bestämma vår  uppfattning av den yttre världen.
  23. Våra föreställningar är inlärda.
  24. Våra nuvarande problem är interna representationer som bygger på våra gamla erfarenheter, idéer och övertygelser, som uttrycks fysiskt.
  25. Detta uttryck /denna tro begränsar vår förmåga att agera på ett logiskt kontrollerat sätt. [Jeff: vad vi tror på begränsar vår förmåga att handla på ett logiskt sätt.]
  26. Kropp och själ fungerar som en enhet eftersom de är en enhet. Det som påverkar kroppen också påverkar sinnet, och  det som påverkar sinnet också påverkar kroppen.
  27. Det är den fysiska reaktion som internaliserar våra erfarenheter och ger mening åt den externa världen. Det gör att den yttre världen känns verkligt på insidan.
  28. Minnen känns riktiga eftersom de stimulerar kroppen att känna deras inverkan. De är dina färdplaner från det förflutna. De är skrivna på levande celler i din hjärna och deras innebörd kan ändras. [Jeff se gärna mer om minnen här.]
  29. Minnet är en aktiv, syntetisk process, därför kan du ändra deras innebörd. [Jeff se gärna mer om minnen här.]
  30. Du är inte dina minnen, de är en förvrängd uppfattning, inspelade neurologiskt i hjärnan. Minnen är flexibla och föränderliga. [Jeff se gärna mer om minnen här.]
  31. Din yttre värld är en spegel och det speglar vad som händer i din inre värld.
  32. Eftersom vi arbetar från våra inre uppfattningar, som utvecklades genom våra erfarenheter, har vi mönster, strategier, eller vissa sätt att se, känna och höra saker.
  33. Vi har livsstrategier eller mönster, som är våra inre riktlinjer, som styr hur vi interagerar med den yttre världen.
  34. Den som har fler strategier och större mångsidighet i sitt liv kommer att ha större framgång och lycka.
  35. Vårt liv är som ett hologram. Varje bit representerar en aspekt av det hela. Allt och alla är sammankopplade. På den kvantmekaniska nivån vi är ett. Oavsett vad du tror du är, du är alltid mer än så.
  36. Vi har alla de resurser vi behöver för att skapa positiva eller negativa förändringar.
  37. Dina tankar avgör dina värderingar, baserade på känslor och upplevelser, men det är känslorna som påverkar dina undermedvetna handlingar.
  38. Vad du motstår kvarstår.” (What you resist persists) [Det som du vägrar känna, kommer du att fortsätta känna.]
  39. Emotionella problem eller trauman som är begravda eller ignorerade har, omedvetet, kontrollen i ditt liv. De kommer att uttrycka sig i framtiden på ett fulare sätt.
  40. Att låtsas att de inte finns, skjuta bort dem, eller ignorera negativa känslor bara stödjer deras makt att styra ditt liv.
  41. Negativa känslor, som är begravda, känns när du besöker minnet. Om du besöker minnet och kan inte hitta några negativa känslor, kommer du att upptäcka att din uppfattning om händelsen har förändrats.
  42. Du har full kontroll över dina tankar och över din kropp. Om du håller dina tankar på vad du vill och behåller dem positiva, kommer de att leda till frukter. För varje händelse i ditt liv finns det en specifik orsak.
  43. Tankar är orsaker och dina tillstånd är effekter. Utgångspunkten för allt är dina tankar om något och den fysiska känslan gör att det känns äkta inuti dig. [Jeff: Vad du fokuserar på och HUR du tänker bestämmer vad som blir möjligheter/faror för dig i din omgivning.]
  44. Att leva är att lära. Vi är lärande mekanismer.
  45. Personen och beteendet är olika. Vi är mer än våra handlingar.
  46. Alla beteenden motiveras av en positiv (självanpassande) avsikt.
  47. Det finns inga trasiga människor. Människor har bara dåliga program och idéer som de verkar utifrån. Deras handlingar avspeglar vad de har upplevt eller tror är sant. De handlar utifrån en förvrängd synvinkel som påtvingats dem eller skapats utifrån deras begränsade förståelse [ofta som barn]. Vi är mer än vårt beteende.
  48. Verklighet och mening skapas genom relationer. Relationer är cybernetiska och innebörden är kontextberoende.
  49. Det fina med det förflutna är, är att DET ÄR ÖVER och allt du behöver är just NU.
  50. Det finns utlösare (triggers) som väcker upp gamla minnen / känslor och för dem till nuet, och du kan ändra deras inverkan NU med rätt kompetens!
  51. Du kan skapa nya känslor, bra känslor just NU med ditt fokus.
  52. ”Må bra utan anledning.” Du kan fokusera på ett bra minne och börjar känna dess inverkan fysiskt. Vissa använder samma färdighet genom att hålla i fokus alla sina dåliga minnen och använder dålig tonalitet för att ”må dåligt utan anledning.” NU är en bra tid att ändra på det programmet och praktisera: ”må bra utan anledning”. [Jeff: Att må bra för sin egen skull är väl en bra anledning. Så det är inte ”utan anledning”. Men i situationer där  man kan hitta ”anledningar”, som ofta är dåligt använt fantasi(!),  att må dåligt, är det bra att tillåta sig att välja att må bra.]
  53. Att ta kontroll över sitt liv är en färdighet som måste läras precis som att köra en bil. Att kontrollera ditt liv eller din bil, båda har fördelar och faror utan ordentlig utbildning.
  54. Du äger allt i ditt sinne och du har möjlighet att kontrollera vad du känner, se och hör. Du är ansvarig för ditt sinne och kropp, och därför är du ansvarig för resultaten.
  55. Du kan ändra ditt liv genom att ändra hur du representerar det förflutna, nuet och framtiden inom ditt sinne och kropp.
  56. Vi störs inte av händelserna i våra liv, utan snarare av hur vi bearbetar och integrerar de. Så att fly från händelserna kommer aldrig att lösa något, eftersom du fortfarande har den interna representationen i dig.
  57. För att lösa våra problem måste vi fokusera på hur vi representerar eller tolka problemen på insidan (den interna reaktionen, bilder, ljud som bidrar till att skapa en attityd, rädsla eller övertygelse) och sedan ändra dem.
  58. Det finns saker inom vår kontroll och de som är inte inom vår kontroll. Vi blir stressad när vi försöker kontrollera saker, händelser, eller andra utanför vår kontroll. Vi har möjlighet att helt styra hur vi mår på insidan.
  59. När vi kräver att saker och ting passar vår förståelse även om de inte gör det, vill att de inte finns trots att de finns, eller känner att vi måste ta itu med ett problem när vi inte måste det,  får vi en intern missuppfattning av den yttre världen.
  60. Vi måste acceptera oss själva som ofullkomliga människor.
  61. Vi har rätt att lära av våra erfarenheter, och att utvärdera våra beteenden med avsikten att lära oss.
  62. Vi är ofullkomliga, men förbättringsbara. Vi är fullkomliga på vårt ofullkomliga sätt, och därför har vi rätt att uppleva livet utan dom.
  63. Vi har fullständiga möjligheter att ändra hur vi representerar varje händelse genom att ändra hur vi internaliserar händelsen.
  64. Händelser i livet aktiverar svar inom oss, och det är våra livserfarenheter, övertygelser, attityder och rädslor som starkt påverkar hur [min fetstil] vi reagerar.
  65. Emotionella val och lycka är möjliga när vi lär oss att ta kontroll över våra interna representativa system. Fånga varje tanke.
  66. ”Jag är mer än mina handlingar, tankar, handlingar och känslor! De är inte jag, men uttryck från mina nuvarande föreställningar.  Jag är en dynamisk person som lär av mina erfarenheter och jag är alltid i förändring.” ”JAG ÄR VÄRDEFULL OCH GOD.”

Som det mesta på FasterEFT.se är du välkommen att använda på andra hemsidor, OM du uppger var du fått det ifrån och meddelar mig att du använder det.