Klientlogg tillåtelse

Faster EFT klientlogg tillåtelse

Som en del av Faster EFT utövare utbildningens krav, måste utövaren lämna in en klientlogg. "Loggen" är en lista över klienter handledaren/utövaren har arbetat med: Utövaren måste skicka in klientens namn, epostadress och antal timmar. Innehållet i vårt arbete kommer INTE att vara med i loggen.

Robert G. Smith, Faster EFTs grundare, kan vilja emaila dig för att kontrollera att handledaren/utövaren har arbetat de timmar som antecknats i loggen.

Därför vill jag ha din tillåtelse, så jag kan lägga in dig i loggen.

*******************************************
TILLÅTELSE:

Jag medger att du får använda mitt namn och epostadress i din klientlog enligt ovan.

Namn:

Epost:

Datum:

en kopia av detta ifyllda formulär skickas även till ditt epostadress. Ingenting blir kvar på denna sida.