Läkare och kroppen och anden

För att kunna hantera livsviktiga akuta situationer har läkare en djupgående utbildning. För att det är livsviktiga frågor, så finns det även viktiga regleringar omkring hälsa och sjukdom. Dessa är viktiga och bra saker.

Det är viktigt att vi förstår läkarnas utsatta situation. Inte bara från patienternas förväntningar när de ofta är i mycket stressad situationer. Samhällsorgan som kräver ett visst accepterat sätt att handla. Kollegor som vill inte att gamla ”sanningar” ifrågasätts. Tidsbrist. Överväldigande informationsflöden som ofta influeras starkt av läkemedelsproducenterna ekonomiska intressen.

Det är också så att det finnas mycket ny kunskap som inte var känd när läkarna utbildades. Ett exempel är att bilden av gener som ”styr våra liv” är så onyanserat att man måste säga att det är felaktig. Se till exempel Bruce Lipton, biologisk forskare Ph D developmental cell biology, om hur, inte bara våra uppfattningar påverkar hur våra gener aktiveras utan, till och med, att våra uppfattningar ändrar våra gener.

Jag är inte läkare och har inte utbildning för att ge råd om medicinering. Därför är det viktigt att du läser friskrivningssidan.

Finns det läkare som provat det här?

En av de första placebo kontrollerad försöken av EFT gjordes av svenska läkaren Gunilla Brattberg. Hon arbetade mycket med smärtlindring och hade provat EFT och såg att denna enkla teknik fungerade. Hon ordnade en webbkurs (på  Moodle) som lärde ut hur man kunde göra det på sig själv. Hon tog en stor grupp och delad upp det i grupper. Alla fick göra en stor enkät som mätte smärtnivå. Ena gruppen fick göra kursen. En annan grupp hamnade på väntelistan. Efteråt var det en signifikant minskning av smärtan hos de som gick kursen. Här finns hennes uppsatser: Hennes längre, kvantitativa uppsats på engelska. En något kortare kvalitativ artikel på svenska.

Eric D.Robins, MD, urolog och kirurg

Han var en hängiven tillämpare av EFT och förekom på förstasidan i EFTs hemsida emofree.com.  EFT var en av de viktigaste källorna för FasterEFT och fortfarande mera känd. Han började undersöka FasterEFT (2011?). Han hade en släkting med kronisk trötthetssyndrom som inte hade blivit hjälpt av vanliga sjukvården och bara delvis av EFT, koständringar, med mera. Han skickade henne till Robert för att se hur det skulle gå. En behandling (ca 2 timmar) och hon var helt återställd. Eric har sedan certifierat sig i FasterEFT.

 

En läkare i storbritanien

Dr. Bernie Siegel

En cancerläkare med stor erfarenhet av hur föreställningar och känslor påverkar hälsan. Han har använt NLP tekniken, som är en del av grunden för FasterEFT. Nedan finns en Spellista i 9 delar som är en längre intervju.

Andra källor

eftdownunder är en australiensk site skapad av bl a Dr David Lake. Det gjorde en del förenklingar av EFT. Det var en del av inspirationen för Robert Smiths utveckling av FasterEFT.

En sida av Ronald A. Ruden, MD, PhD. med mycket anatomisk förankrad förklaring av hur EFT terapier kan tänkas fungera.

En studie med genetisk aktivering perspektiv och mätning av cortosol nivåer här (Dr. David Feinstein, Dr. Church )

Den här sidan beskriver hur även operationer som låter logiska kan ge resultat som INTE är bättre än placebo (=vår tänkandes förmåga att läka oss [eller möjligen att låta kroppen använda sina inbyggda läkande förmågor]) trots operationernas större risker (och kostnader!) http://tupomedia.se/wordpress/ballongsprangning/