Håller på titta på denna video ”Webinar Verbal First Aid – Peaceful Heart Network”. Det är från ett online möte om hur man med sina ord och attityder kan spelar ett stark positiv (eller negativ) roll med sin interaktion med en skadad. person. Mötet var anordnad att Peaceful Heart Network, som skapades för att hjälpa traumatiserade människor, först i Rwanda, sedan på många andra håll, med hjälp av TTT, en variant på knackning (tapping). Då NLP är en av byggstenarna i FasterEFT så tycker jag att det passar här.