Översättning:
Jag arbetade med ungdomar i fängelse idag. De ville bearbeta känslan av frustration över att vara ”inlåst”.  Vi gjorde en  runda [förmodligen Super Quick Tap] och minskade känslorna. Gjorde en andra runda som avslutades med att gå [med tankarna] till någon de älskade och säga ”Frid”.
Sedan efter att vila djupt i de känslorna i 5 sekunder (du skulle sett alla leenden överallt med stängda ögon!), sade jag helt enkelt, ”Nu tänk på hur det känns att vara inlåst.”
En hög klagan steg upp från alla unga män i rummet! Jag utmanade de att känna sig lika dålig som de nyss hade känt. De skattade och kunde inte känna de negativa känslorna lika starkt som förut. Det var obetalbart!
Ursprunglig engelsk text
.. I worked with the kids in prison today. They wanted to work on the frustration of being ”Locked Up.” We did one round and lessened the impact. Did a second round and took them to someone they loved after ”Peace.”

THEN, after letting them get a good five seconds of anchored in those good feelings (should have seen the smiles all around with closed eyes!) I said, simply, ”Now think about how it feels to be locked up.”

There was a loud moan from every young man in the room! ”Man!” I dared them to feel as bad as they did before. They laughed and couldn’t find the negative emotions as strongly as before. It was priceless.