Det finns vissa delar i FasterEFT delar som kan kännas som motsägelsefulla. (Det gäller nog det mesta som försöker fånga större sanningar, ”å ena sidan …  å andra sidan …. ”).

I fasterEFT är ”aiming” (att sikta in på ”saken”) viktigt och i en vanlig 2h session kan en handledare ägna ofta 1h till att samla saker för att kunna inrikta oss. Och just innan man börjar knacka skall man verkligen känna in det som vi vill bli av med, och vi använder ofta orden ”Släpp det” och handledaren kan ofta rada upp och nämna en mängd känslor och minnen medans man knackar. Samtidigt skall klienten helst bara känna och tänka på fingrarna och huden och hur det känns.

Det kan vara bra att göra så även när man jobbar med sig själv. Man kan bara ”känna saken” och börja knacka, och känna bara knackning utan att säga någonting, utan att tänka på vad man vill släppa och vart man vill komma. Livet är spontant föränderligt. Du kommer att märka ändringar ändå efter en kanckningsrunda.

Jag blev inspirerad att skriva detta av denna video (med en motsägelsefull titel)

Alltså känn det som du vill släppa
börja knacka UTAN att tanka på det du vill släppa, bara känna fingrarna

Men huvudsaken är att hitta det som fungerar för dig. Om detta inte fungerar för dig, säg ”Jag släpper detta, det är tryggt att släppa det”