Jag har börjat försöka sätta mig in i Giraffspråket, Nonviolent communication.  Jag har nog hört om det lite då och då, men först nu djupdykt i det. Det känns som om det passar bra ihop med tänkandet i FasterEFT som uttrycks i läkande attityderna.

Det är så ofta som ”varg-tänkandet/-språket” gör att vi tänker i rätt/fel och vinna/förlora och belöna/bestraffa som skapar och fördjupar konflikter i stället för att lösa de.

Marshal Rosenberg har utvecklat metoden. Mycket kort (och troligen oprecis, men bara som snabbskiss): Vi har behov som styr vårt liv. Egentligen har alla människor samma behov. Vi lär oss olika sätt (strategier) att uppfylla våra behov. Många av dessa sätter oss i konflikt med andra (och även oss själva! Vi tror oss inte kunna välja.)  Genom att medvetandegör och berätta våra behov och våra känslor (och ta ansvar för de) och önskningar (”requests” som är om tydligt beskrivna konkreta handlingar) kan ofta långvariga motsättningar löses. Om den andra parten inte lärt sig giraffspråket, kan man själv aktivt försöker formulera om den andres uttryck: ”Du missförstår mig jämt!” till vad deras behov är, t.ex. ”Menar du att du skulle behöva känna att andra, som jag, hör vad du säger och kan visa att vi har uppfattat dig rätt?” (Man behöver inte HA rätt i din tolkning men det visar att du aktivt försöker, så den andre känner sig uppmuntrad att försök mer.)

Det är ganska enkla principer, men det visar sig rätt svårt att inte halka in i vargtänkandet, som är normen i samhället.

Det finns många, rätt långa, detaljerade, YouTube videos som presenterar metoden.

Han sjunger och spelar gitarr då och då (inte ofta) och det är OK. Låt dig inte skrämmas av att det kan låta amatöraktig.

Det finns undertexter på engelska (och portugisiska) som man kan sätta igång. (Man kan även få det hjälpligt automatisk översatt till bl a svenska).  (Undertexterna saknar Versaler och punktering, men är rätt bra annars. Hur man kan hantera undertexter i Youtube )

Här är en 3 timmar presentation: