Här finns en mycket intressant föredrag av biologen Bruce Lipton. En av föregångarna i tankarna om epigenetik. Några decennier har man tänkt att genes kontrollerar oss. Att de styr oss. Man har funnit att det viktiga är vilka gener ”uttrycks” och även hur de uttrycks, och det påverkas av saker UTANFÖR generna och även av våra tankar.  Epigenetik handlar om det som styr hur generna uttrycks.