.

Viktigt!

Hälsa är viktig och du måste ta del av friskrivning- / disclaimer- sidan om du skall vara på denna site.

Klientlogg tillåtelse

Faster EFT klientlogg tillåtelse

Som en del av Faster EFT utövare utbildningens krav, måste utövaren lämna in en klientlogg. "Loggen" är en lista över klienter handledaren/utövaren har arbetat med: Utövaren måste skicka in klientens namn, epostadress och antal timmar. Innehållet i vårt arbete kommer INTE att vara med i loggen.

Robert G. Smith, Faster EFTs grundare, kan vilja emaila dig för att kontrollera att handledaren/utövaren har arbetat de timmar som antecknats i loggen.

Därför vill jag ha din tillåtelse, så jag kan lägga in dig i loggen.

*******************************************
TILLÅTELSE:

Jag medger att du får använda mitt namn och epostadress i din klientlog enligt ovan.

Namn:

Epost:

Datum:

en kopia av detta ifyllda formulär skickas även till ditt epostadress. Ingenting blir kvar på denna sida.