Kategoriarkiv: Oklassificerad

Inlägg som inte har fått någon annan kategori.

Muntlig första hjälpen – även för fysiska skador

Håller på titta på denna video ”Webinar Verbal First Aid – Peaceful Heart Network”. Det är från ett online möte om hur man med sina ord och attityder kan spelar ett stark positiv (eller negativ) roll med sin interaktion med en skadad. person. Mötet var anordnad att Peaceful Heart Network, som skapades för att hjälpa traumatiserade människor, först i Rwanda, sedan på många andra håll, med hjälp av TTT, en variant på knackning (tapping). Då NLP är en av byggstenarna i FasterEFT så tycker jag att det passar här.

Inte säga ”släpp det”?

Det finns vissa delar i FasterEFT delar som kan kännas som motsägelsefulla. (Det gäller nog det mesta som försöker fånga större sanningar, ”å ena sidan …  å andra sidan …. ”).

I fasterEFT är ”aiming” (att sikta in på ”saken”) viktigt och i en vanlig 2h session kan en handledare ägna ofta 1h till att samla saker för att kunna inrikta oss. Och just innan man börjar knacka skall man verkligen känna in det som vi vill bli av med, och vi använder ofta orden ”Släpp det” och handledaren kan ofta rada upp och nämna en mängd känslor och minnen medans man knackar. Samtidigt skall klienten helst bara känna och tänka på fingrarna och huden och hur det känns.

Det kan vara bra att göra så även när man jobbar med sig själv. Man kan bara ”känna saken” och börja knacka, och känna bara knackning utan att säga någonting, utan att tänka på vad man vill släppa och vart man vill komma. Livet är spontant föränderligt. Du kommer att märka ändringar ändå efter en kanckningsrunda.

Jag blev inspirerad att skriva detta av denna video (med en motsägelsefull titel)

Alltså känn det som du vill släppa
börja knacka UTAN att tanka på det du vill släppa, bara känna fingrarna

Men huvudsaken är att hitta det som fungerar för dig. Om detta inte fungerar för dig, säg ”Jag släpper detta, det är tryggt att släppa det”

 

Kemplers regler

Dessa saker hör inte direkt till FasterEFT, men jag nämnde de in min beskrivning av min väg till FasterEFT, så jag tänkte lägga in de här. I och med att sidan jag länkade till förut försvann, har jag kopierat texten (som finns/fanns vid länken nedanför)

10 GYLLENE REGLER FÖR ETT NYTT SÄTT ATT LEVA

Reglerna är formulerade av Walter Kempler.

1. BE OM DET DU VILL HA
Vad vill du ha? Be om det. Det är generöst att begära, inte själviskt. Hur ska andra människor veta vad du behöver, om du inte talar om det?
2. TALA OM DIG SJÄLV
Lär dig säga ”jag”. ”Jag behöver få möjlighet att vara ensam ett tag” istället för ”Du ger mig aldrig chansen…”. Det är den andres sak att tala för sig själv, du behöver inte ansvara för honom. Däremot ska du ta ansvar för dig själv och uttrycka dina egna känslor.
3. NÄR DU INTE FÅR SOM DU ÖNSKAR, TALA GENAST OM VAD DU KÄNNER
Barn brukar kunna visa den besvikelse eller vrede de känner. När vreden är uttömd går de heller inte omkring och känner långvarigt agg. Avsluta situationen, töm ut känslorna, så slipper du tjurigheten eller de ”sårade känslorna”.
4. GE FULLSTÄNDIGA MEDDELANDEN, INTE HALVA
”Jag hatar dig” är inte ett fullständigt budskap. Men ”Just nu hatar jag dig och jag är rädd för att säga det högt eftersom vi kan bli ovänner” är ett helt meddelande. Ett avslutat budskap leder ofta till ny insikt i problemet och ytterligare kommunikation. Ett avslutat budskap, är ofta början till ett samtal. Den uttryckta ilskan kanske gör dig mindre ”blind”.
5. VÄGRA GE DET DU INTE KAN ELLER VILL GE
Att låtsas känslor du inte har eller visa uppmärksamhet du inte känner gör inte andra människor lyckliga, för samtidigt föraktar du dem eller är arg över att behöva göra saker du egentligen inte vill.
6. URSÄKTA DIG INTE – BE INTE OM FÖRLÅTELSE
”Jag kunde inte” eller ”Jag hann inte” är alltid lögn. Du hann inte därför att du bedömde något annat som viktigare. Du är kanske ledsen att du i en viss situation handlat på ett sätt som gjort någon ledsen. Uttryck den ledsnad du känner över det, om du verkligen är ledsen. Uttryck känslorna för din egen skull och inte som en ursäkt.
7. FÖRKLARA INTE
Förklaringar har ofta funktionen av ”betalt-kvitterat”. ”Det var därför att… så du ser att jag inte kunde rå för det – så gråt inte, visa inte några känslor som kan göra mig illa till mods”. Du kan förklara saker om du gör det för att dela med dig av din erfarenhet till någon, men inte som prestationer som ska betalas med ”förlåtelse”.
8. GE INTE FÖRLÅTELSE
Förlåtelse är ingen ersättning för känsloreaktioner. Vi kan acceptera vad som hänt. Men det är inte detsamma som ”förlåtelse”, något den andre kan be om eller kräva och som vi kan ge.
9. MANIPULERA INTE OCH LÅT DIG INTE MANIPULERAS
Uttryck vad du känner för att befria dig själv från känslan, inte för att tvinga fram skam eller medlidande hos andra. Då manipulerar du dem. Gör det inte heller för att få en motprestation i form av känslor eller förändring av situationen. Gör det enbart för din egen skull. Låt heller inte någon annan manipulera dig. Vägrar du medverka på känsloutpressning eller annat slag av manipulation, slår den andre slag i luften.
10. HA INTE DÅLIGT SAMVETE
Din livsuppgift är inte att hålla någon annan ständigt lycklig, så ha inte dåligt samvete. Om du visar vem du är och den andre visar vem han eller hon är, blir ni snart medvetna om ifall ni kan fungera tillsammans. Försök inte ta ansvar från den andre, det är enbart förmyndarmentalitet. Gör detta för dig själv – som ett sätt att leva.

Från:
http://andrummen.blogspot.se/search?q=kempler

Vilka saker kan utlösa ”fly eller fäkta” reaktioner?

http://wakeup-world.com/2013/11/27/10-surprising-things-that-trigger-fight-or-flight/

1. Ensamhetskänslor

Som art är vi stammedlemmar, så i överlevnadsperspektiv, kan att vara ensam för mycket signalera till amygdalan att starta stressreaktioner. Det är väl rimligt? Om vi är beroende av stammen för vår trygghet, känslor av ensamhet kan aktivera amygdalans fara-signal. Vetenskaplig forskning har visat att människor som är en del av ett stödjande samhälle har hälften så mycket hjärtsjukdom som ensamma.

Härunder har jag bara översatt rubrikerna, fullständiga engelska texten finns längre ner:

2. Hunger

3. Att sälja sin själ för pengar

4. En pessimistisk världsåskådning

5. Giftiga förhållanden

6. Ständig oro

7. Barndoms trauma

8. Oförlåtna händelser

9. Ilska

10. Känslan av hjälplöshet

 

Tills jag hinner översätta,  sammanfatta,  klistrar jag in den engelska versionen här:

1. Feelings of loneliness

As a species, we are tribal people, so from a survival perspective, being alone too much can signal the amygdala to trigger stress responses. Makes sense, right? If we’re dependent on the tribe to keep us safe, forebrain feelings of loneliness can activate the amygdala’s danger signal. Scientific evidence suggests that people who are part of a supportive community have half the rate of heart disease when compared to lonely people, and this may explain why.

2. Hunger

If you feel hungry, the message you’re sending your danger-seeking amygdala is “Houston, we have a problem! There’s not enough food!”  Of course, your fridge is full of food and maybe you’re fifty pounds overweight, and hungry because you’re trying to diet. But your amygdala is not smart. It can’t tell the difference. So boom- you’re in stress response, and your self-repair mechanisms are flipped off.

3. Selling your soul for a paycheck

You know that your job can be stressful. But it’s not so much being busy or working hard that will trigger your “fight-or-flight.” Sure, even a job you love can stress you out. But you’re much more likely to wind up in chronic repetitive stress response when your integrity is on the line.

4. A pessimistic world view

If you’re a glass half empty kind of person, your forebrain is communicating all kinds of scary messages to your amygdala on a regular basis, thoughts like “There’s not enough money,” “Nothing ever goes my way,” “Nobody really loves me,” and other Eeyore sorts of thoughts that stimulate stress responses in the body. In fact, optimists have a 77% lower risk of heart disease than pessimists, and this is probably why.

5. Toxic relationships

While loving relationships and a supportive community are calming to the amygdala and healthy for the body, you’re better off being alone than being in the company of people who stress out your nervous system. When you feel threatened in a relationship- not just physically, but emotionally- your nervous system interprets that as danger.

6. Worry wart thoughts

Anxious, worried thoughts make the amygdala go ballistic. If you’re filling your brain with worried thoughts about the kids, the state of affairs in politics, whether or not your lover is going to break your heart, or how quickly the glaciers are going to melt, you’re certain to trigger stress responses.

7. Childhood traumas

You know those old childhood traumas that stick around if we don’t heal them? You may not even realize that subconscious thoughts arising from old traumas may be triggering your amygdala when you don’t even realize it. Triggers such as places, scents, songs, or other sounds that remind you of the trauma may trigger “fight-or-flight,” even if you’re completely unaware that it’s happening.

8. Unforgiven resentments

When you harbor resentments- against your ex, your mother, your boss, whoever- you give your amygdala fuel. Resentful thoughts are interpreted by the amygdala just like thoughts of food scarcity or a tiger on the loose.

9. Anger

It’s not just rage that will flip you into “fight-or-flight.” Even thoughts like “Someone just spilled red wine on my white carpet” can trigger your limbic system.

10. Feelings of helplessness

The amygdala likes to feel in control- after all, it’s the amygdala’s job to protect you from danger! So feelings of helplessness can land you in “fight-or-flight.”

If reading this list sends you into “fight-or-flight” just because you’re feeling all 10 of these things right now, don’t despair. This is where you get to be proactive! Awareness is key. Once you start to cultivate awareness of what triggers your own stress responses, you can be mindful about how you tend the garden of your mind so you can keep your amygdala calm and keep your self-repair mechanisms doing what they do best- keeping you healthy! For more tips on how to calm your amygdala and optimize your health, download the free Self-Healing Kit at MindOverMedicineBook.com.

Love,

About the author

lissa_rankinLissa Rankin, MD is a mind-body medicine physician, founder of the Whole Health Medicine Institute training program for physicians and health care providers, and the New York Times bestselling author of Mind Over Medicine: Scientific Proof That You Can Heal Yourself. She is on a grass roots mission to heal health care, while empowering you to heal yourself.

 

Stress och rädslan för stress

En hörnsten i FasterEFT är att hantera stress. Stress är en naturlig förmåga vi har som gör att vi kan klara oss i akuta livshotande situationer. Kroppen ställer om sig på hundratals sätt för att prioritera ner saker som inte behövs på kortsikt i en akut situation: mindre blod till matsmältning, mindre energi till antikroppar, mindre stöd till komplicerad analytiska funktioner i hjärna.  Stressen prioriterar upp andra saker: hjärtpuls, socker/energi i blodet, osv.

Stressen är nyttig i akuta farosituationer. Problemet uppstår när vi fastnar i långvarig stress eller känner stress reaktioner i vardagssituationer som inte är livsfarliga. FasterEFT har bra metoder för att minska dess destruktiva stress-situationer.

Skall vi vara rädda för stress?

Av det som står ovan, kan man se att vi bör vara medveten om att stress kan uppstå i situationer där dessa reaktioner inte hjälper.

Bör vi vara rädd för stress?

I följande TED Talk presenteras studier som visar hur ”rädsla för stress” kan vara farligare än stress!

Poänger hon har:

  • Att se stress som en kroppslig gåva som öka ens förmåga att ta sig an utmaningar minskar (tom tar bort) stressens negativa verkningar i vissa studier. (Och att tro att stress är farlig ökar dess farlighet!)
  • stressen ökar oxytocin som ökar vissa sociala sidor hos oss: söka kontakt, empati, söka hjälp
  • att hjälpa andra gör en mer motståndskraftig mot stressande situationer

Kom ihåg att stress är en naturgåva och vän, där den passar!  Och att det finns sätt, som FasterEFT, där du kan hantera stress när den kommer där du inte vill ha det.

En annan video om Stress och cortisol som beskriver vad cortisol är och bra för och vilka många negativa saker som lång hög stress kan leda till.

Skönt att få ett enkelt sätt att lugna ner sig! (möte 22 maj 2013 Härnösand)

Vissa människor är naturbegåvade när det gäller att ”ta det lugnt”. Jag tillhör inte de och har ibland haft lätt att känna mig stressad. Och det kan drabba hur man mår, vad man presterar och fysiska hälsan.

Jag har på senare år lärt mig något som har verkligen vänt mina förväntningar. Ett tag såg framtiden ut som ”fysisk skröplighet kommer att öka stegvis, tills man ser fram emot slutliga befrielsen.” Men nu känner jag ”Vilka begränsningar som jag har nu kommer att släppa?”

En del saker som hjälpte mig är båda förvånansvärt kraftfulla och väldigt enkla. Saker som du kan använda för att hjälpa dig själv och andra. Därför har jag förberett en presentation som jag skall hålla nästa vecka Onsdag 22 maj 2013 kl 19:30

Nedan har jag kopierat text ur affischen. Om ”livet leker” för dig, och du vill göra annat själv, kanske du känner någon som söker något men inte funnit vad de söker. Ge de gärna info om detta!

Hur kan man ”chilla” i en fartfylld värld?

 

I jobb, familj, umgänge, hälsan kan vi ta emot en strid ström av intryck, krav, förväntningar som kan få oss att känna oss överväldigade.Det finns enkla kraftfulla sätt att finna ro, ”at your fingertips”, som jag har upplevt och vill dela med mig. Du kan påverka nedstämdhet, rädsla, smärta, stress, vikt och öppna helt nya möjligheter.

Jag (Jeff Forssell) berättar om mina erfarenheter, förklarar bakgrund, svarar på frågor, och sedan, efter fikapaus, demonstrerar.

Du behöver inte alls förbereda, men om du vill veta mer innan, gå till www.FasterEFT.se

VAR:
Studieförbundet Vuxenskolan
Brunnshusgatan 6
Härnösand

Tel. 0611-194 44

Entré: 50 kr (inkluderar fika) Gratis för skolungdom & arbetslösa
(Halva entrén kommer att gå till Läkare utan gränser)

Nytt FasterEFT video index

Nu finns det över 700 videor på Robert’s FasterEFT YouTube video kanal, f.d. HealingMagic. Det är inte alltid som titlarna speglar vad de handlar om. Någon skickade Robert länken till denna hemsida:  fastereftvideosguide     Det är då på engelska men ser rätt trevlig ut.

Den som skapade det skrev: ”The initial purpose of me creating the site was to help myself navigate the videos, but as I went along with it, I felt moved to make it helpful for others as well. It is my small way of spreading the news of your Good Work.” Dvs. att hen gjorde det för sig själv först, men blev inspirerad att dela det med andra.

Den har olika listor för olika typer av videos. (Typer som Snack av Robert, Knacknings  session, osv)
Alla är länkade från titeln och det finns längd/tid och ev. andra saker som tas upp som inte nämns i titeln.

Skall man acceptera ”Du måste lära dig hantera det”?

Många människor har fått diagnoser som mynnar ut i ”Du har en bestående skada/rubbning/ärftliga egenskaper som gör att du får leva med detta. Vi kan ge dig saker som kan lindra smärtan/symptomen men du får räkna med att ta de livet ut. De kan ge vissa biverkningar, men vi tror ändå att det är värt att ta.”

Experterna (inom sina fack) har anledningar att tro det de gör. Dels är det förstås sin utbildning och dels deras praktik.

Tänkte lägga in en video här. Den har tyvärr ingen textning. Denna man, cirka 30 år, hade artrit med ryggont sedan cirka 6-8 års ålder. Man kunde se i röntgen verkliga deformationer på benen. Han fick ”hantera” det, droger, kiropraktiker, mm i över 20 år. Han sökte på google och stötte på Robert Smiths videos på Youtube. Han provade knacka själv med bara den grunden. Han kunde känna lite skillnad direkt så han fortsatte. Efter ett par dagar hade det minskat till 50%. Det onda stället började flytta sig (från upp till höger, där skadan syntes i röntgen, till längre ner till vänster. Till slut var det borta helt!  Han hade svårt att tro det. Försökte provocera det genom konstiga ställningar, t.o.m. genom att lyfta tunga saker på fel sätt (Inget jag vill rekommendera!), men det kom inte tillbaka.

Lärdomar?

1. Du är inte nödvändigtvis livstidsdömd (av skador, sjukdom, arv) även om folk ”på goda grunder” tror det. (Men man kan döma sig själv, genom att inte tänka sig prova något nytt. Och du behöver inte tro på ett nytt förslag innan du provar det.)

2. Du kan hjälpa dig själv, även med begränsad handledning av några Youtube video.

Låst in i fängelse

Översättning:
Jag arbetade med ungdomar i fängelse idag. De ville bearbeta känslan av frustration över att vara ”inlåst”.  Vi gjorde en  runda [förmodligen Super Quick Tap] och minskade känslorna. Gjorde en andra runda som avslutades med att gå [med tankarna] till någon de älskade och säga ”Frid”.
Sedan efter att vila djupt i de känslorna i 5 sekunder (du skulle sett alla leenden överallt med stängda ögon!), sade jag helt enkelt, ”Nu tänk på hur det känns att vara inlåst.”
En hög klagan steg upp från alla unga män i rummet! Jag utmanade de att känna sig lika dålig som de nyss hade känt. De skattade och kunde inte känna de negativa känslorna lika starkt som förut. Det var obetalbart!
Ursprunglig engelsk text
.. I worked with the kids in prison today. They wanted to work on the frustration of being ”Locked Up.” We did one round and lessened the impact. Did a second round and took them to someone they loved after ”Peace.”

THEN, after letting them get a good five seconds of anchored in those good feelings (should have seen the smiles all around with closed eyes!) I said, simply, ”Now think about how it feels to be locked up.”

There was a loud moan from every young man in the room! ”Man!” I dared them to feel as bad as they did before. They laughed and couldn’t find the negative emotions as strongly as before. It was priceless.